Gå direkt till innehåll
Utbildningsmaterial till Musikhjälpen 2015

Pressmeddelande -

Utbildningsmaterial till Musikhjälpen 2015

Miljontals människor är just nu på flykt runt om i världen. Det är inte bara krig och väpnade konflikter som är orsaken, de senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. Förebyggande insatser kan lindra konsekvenserna och rädda människoliv. Tema i Musikhjälpen 2015 är ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”. UR har i samarbete med Musikhjälpen tagit fram ett utbildningsmaterial för lärare, fem poddar och en dokumentär på temat.

Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof någonstans i världen och de flesta av dem är klimatrelaterade. Kraftiga skyfall, översvämningar och torka leder till att människor dör, skadas, förlorar sin försörjning och tvingas fly. Varje timme tvingas i snitt 2000 människor lämna sina hem och i låginkomstländer som inte är tillräckligt rustade för att stå emot en klimatrelaterad katastrof dör i genomsnitt tre gånger så många människor per katastrof som i höginkomstländerna. Klimatfrågan och att jobba katastrofförebyggande är även något som FN fokuserar på i sina nya globala mål för hållbar utveckling.

För varje krona som läggs på beredskap sparas minst fyra kronor i katastrofhjälp och fler människoliv kan räddas. Därför behövs pengar till bland annat tidiga varningssystem, utbildning, säkra toaletter och brunnar som fungerar vid en översvämning och plantering av träd som både kan hålla jorden bördig vid torka och leda bort vatten vid kraftiga skyfall.

De pengar som Musikhjälpen samlar in går oavkortat till Radiohjälpen.

UR gör utbildningsmaterial, poddar och dokumentär

För att underlätta för lärare att prata om årets tema i skolan har UR tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial om klimatrelaterade ­katastrofer. Det innehåller bakgrundsfakta, diskussionsövningar och instuderingsuppgifter med fokus på problemlösning och är främst avsett för elever på högstadiet, men kan även användas på gymnasiet, i studiecirklar eller annan ungdomsverksamhet. Syftet är att engagera eleverna, skapa hopp och att ge en större förståelse för klimatfrågan på ett individuellt, samhälleligt och globalt plan.

Läs mer om lärarhandledningen här

UR har dessutom producerat fem poddar och en dokumentär som kommer att släppas under hösten och ska göra det ännu lättare att sätta sig in i årets tema. 

Musikhjälpen 2015 direktsänds i P3 Sveriges Radio och SVT Play och äger rum 13-20 december i Linköping.

Läs mer om Musikhjälpen 2015 här

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72