Gå direkt till innehåll
UR:s utbildningsprogram en viktig del i public service – remissvar på PS-utredningen

Pressmeddelande -

UR:s utbildningsprogram en viktig del i public service – remissvar på PS-utredningen

I dag lämnar UR sitt remissvar på public service-kommitténs förslag.    
– Nu ska riksdag och regering ta ställning till vad radio och tv i allmänhetens tjänst ska vara i framtiden. Den viktigaste diskussionen borde handla om vad public service ska göra, inte bara distributions-
organisations- eller finansieringsfrågor. Utredningens förslag om ett förstärkt UR har chans att landa i ett kunskapslyft för public service, säger Erik Fichtelius, UR:s vd.

Svensk public service skiljer sig från de flesta andra länder eftersom Sverige organiserat verksamheten i tre självständiga, men samverkande bolag. I de flesta andra länder har utbildningen oftast hamnat på undantag. Med förekomsten av ett eget företag, UR, med ansvar för utbildningsprogram inom både radio och tv har Sverige en unik tradition att bygga vidare på. 

– Menar vi allvar med att göra något åt de problem som finns i den svenska skolan måste vi också stärka den del av public service som har lång erfarenhet av pedagogik. Många allmänna radio- och tv-program går visserligen att använda i en utbildningssituation, men UR gör program som från början planerats och utformats utifrån utbildningens behov, och som gjorts sökbara och lätt tillgängliga för elever, lärare och föräldrar, säger Erik Fichtelius

Ljud och bild är ett stöd för all inlärning. Detta stöds i forskning och didaktisk praktik. De som går ut nian utan fullständiga betyg är de som var svaga läsare redan i årskurs fyra, konstaterade Litteraturutredningen. Gestaltning, berättelser och bilder hjälper barn och unga som annars riskerar att hamna utanför. 

– UR ser ett viktigt och växande uppdrag i en ny tillståndsperiod. Vi gör det utifrån de behov som finns i samhället. Det finns behov av stöd till utbildningen på alla nivåer, folkbildningen behöver stärkas och rätten till kunskap, tillgänglighet och identitetsskapande program för personer med funktionsnedsättning och till de nationella minoriteterna måste inskärpas, säger Erik Fichtelius. 

När folkbildning nu enligt utredningens förslag lyfts in i uppdraget till UR som ett utbildningsområde är det något som folkbildningens representanter efterlyst länge. Samtidigt som hela public service verksamhet ska ”präglas av folkbildande ambitioner” är det välgörande att UR:s ansvar för själva utbildningsdelen i utbudet klargörs, enligt kommitténs skrivningar. 

UR vill utveckla Kunskapskanalen vidare för att möta behoven inom högskola och folkbildning, och ge plats för den bubblande och kreativa svenska dokumentärproduktionen. Kunskapskanalens existens är ännu inte reglerad för nästa tillståndsperiod. UR svarar redan idag för större delen av utbudet och nästan all nyproduktion i kanalen och är därför beredd att ta ett helhetsansvar för Kunskapskanalen.

Nedan finns hela remissvaret bifogat.

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72