Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UR:s nya sändningstillstånd och anslagsvillkor

Regeringen har i dag tagit beslut om nytt sändningstillstånd för UR 2014-2019, anslagsvillkor för 2014 och krav kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. UR får ett förstärkt och fortsatt uppdrag att producera utbildningsprogram och ska dessutom utveckla och vidga utbildningsutbudet. Med det följer en förstärkning på 50 miljoner kronor extra per år för satsningar på bildning och tillgänglighet.

– Denna kunskapslinje för public service är klok och riktig i ett läge när Sverige faller som utbildningsnation, säger UR:s vd Erik Fichtelius. Ljud och bild som stöd i all undervisning, inte
minst för barn och unga är särskilt angeläget när formerna för lärandet ändras. Den nya satsningen kommer att bli till glädje för elever i behov av särskilt stöd, personer med funktionsnedsättning och för de nationella minoriteterna. Vi får dessutom nya möjligheter att vända oss direkt till folkbildningen med ett kunskapsutbud.

Den specifika uppgiften att sända utbildningsprogram i allmänhetens tjänst anförtros enbart UR. Enligt det nya sändningstillståndet ska UR utveckla och vidga utbildningsutbudet. UR
ska även fortsatt tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram. Studieförbund och folkhögskolor blir ett nytt utbildningsområde. Tillståndet innehåller också ett utvidgat uppdrag att spegla hela landet där den mångfald som finns i befolkningen inkluderas. Vidare får UR 50 miljoner kronor per år som förstärkning under hela tillståndsperioden. UR ska dessutom fördjupa sitt samarbete med SVT och Sveriges Radio kring fördelning av sändningstider och placering av UR:s program.

Konkret innebär detta att UR:s fria och sökbara kunskapsutbud på över 10 000 radio- och tv-program på ur.se nu kan utvecklas ytterligare. Det möjliggör också fortsatta satsningar på bland annat läsförståelse och läsutveckling, liksom på folkbildning och högskola. Det handlar i grunden om allas rätt till kunskap.

– UR bjuder nu in SVT och Sveriges Radio till ökad samverkan för att göra utbildningsutbudet mer tillgängligt både i sändning och på webben, säger Erik Fichtelius.

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72