Följ UR - Sveriges Utbildningsradio AB

UR kommenterar public service-utredningen

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 14:01 CEST

Sofia Wadensjö Karén, vd för Sveriges Utbildningsradio (UR). © Foto: Jann Lipka/UR

Idag lämnade den parlamentariska public service-kommittén över slutbetänkandet ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar” (SOU 2018:50). Sveriges Utbildningsradios (UR) kärnverksamhet föreslås omfattas även egna digitala plattformar.

- I ett förändrat medielandskap blir det allt viktigare att UR kan nå alla våra användare, exempelvis barn, unga och nationella minoritetspåksgrupper, på de plattformar de väljer att använda. Därför är det bra att vi framöver kan utveckla verksamheten på både våra egna plattformar och, om det är nödvändigt, även på andra plattformar, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för UR.

- Jag är också mycket positiv till att kommittén särskilt betonar public service oberoende. Det är helt avgörande för UR som i 40 år har gjort utbildande program för såväl barn och studerande som föräldrar och andra vuxna. Vi har med andra ord en lång erfarenhet av att stärka demokratin, där alla ska ha tillgång till kunskap från en trygg, oberoende och pålitlig källa, säger Sofia Wadensjö Karén.

- Vi ska förstås analysera mer i detalj kring kommitténs övriga förslag. Exempelvis vad en förändrad förhandsprövning får för konsekvenser för UR:s utveckling och oberoende.

- Vi noterar att public service-kommittén ser positivt på UR:s höga ambitioner att utveckla både medie- och informationskunnighet och utbud för nyanlända i Sverige, och att det behöver finnas finansiering för detta, säger Sofia Wadenjö Karén. 

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.

UR bidrar, genom sitt särskilda utbildnings- och folkbildningsuppdrag, med kunskapsprogram som behövs för att förstå vår samtid och delta i vårt demokratiska samhälle. 

www.ur.se