Gå direkt till innehåll
Sofia Wadensjö Karén, vd Sveriges Utbildningsradio, UR. Foto: Jann Lipka
Sofia Wadensjö Karén, vd Sveriges Utbildningsradio, UR. Foto: Jann Lipka

Pressmeddelande -

Trafiken på UR Play har mer än fördubblats. Så har UR kraftsamlat för att stötta elever, lärare och föräldrar

Efter att UR nu styr om för att hjälpa alla landets elever att klara sin skolgång på distans har trycket på UR Play mer än fördubblats de senaste två veckorna.
– I denna utmanande tid är det ändå fint att se vilken skillnad UR kan göra för alla de lärare och elever som försöker hantera skolan på distans, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

För att stötta i den nya samhällssituationen har UR sedan ett par veckor tillbaka omprioriterat inom såväl produktion som distribution. Dels produceras nytt material med fokus på hur online-undervisning går till rent praktiskt – både för lärare, elever och föräldrar. Dels lanseras en ny temasajt på UR Play som guidar elever och föräldrar att lätt och snabbt orientera sig bland de 13 000 utbildningsprogram som finns fritt tillgängliga på UR Play – ämne för ämne, ålder för ålder.

– I det speciella läge som vi befinner oss har UR en viktig uppgift utifrån vårt specifika utbildningsuppdrag. Många sitter nu hemma samtidigt som undervisningen måste fortgå. Då blir UR:s program något att hålla i handen, säger Sofia Wadensjö Karén.

UR började redan i förra veckan att sända, Skola hemma – experterna, ett extrainsatt dagligt program som riktar sig till både lärare och föräldrar.Programmet är fullmatat med råd till lärare som behöver bedriva hemundervisning och till föräldrar som behöver stöd i att på bästa sätt hjälpa sina barn.

Utöver detta fokuserar UR även på program som riktar sig direkt till eleverna – med bland annat studietekniktips för hemmiljö. Och inom ämnet källkritik görs en riktad satsning för att motverka den ryktesspridning som en pandemisituation riskerar att medföra.

– När mängder av rykten och ren desinformation sprids i kristider är det viktigt att kunna skilja på vad som är sant och falskt. Därför satsar vi nu för att hjälpa framför allt ungdomar att genomskåda de nya rykten som florerar, säger Sofia Wadensjö Karén.

Trafiksiffrorna visar att UR:s samlingssajt Skola hemma hjälper många användare att snabbt och enkelt hitta bland de tusentals lärande program som UR erbjuder.

– På UR Play finns en fantastisk programskatt med dessa tusentals utbildningsprogram för olika åldrar och årskurser. Program som kan göra all skillnad för den enskilda elev som nu tvingas klara sin skolgång hemifrån, säger Sofia Wadensjö Karén vd på UR.

Här hittar du vår samlingssida Skola hemma på UR Play. Och här kan du kika på ett avsnitt av Skola hemma – experterna. Nya avsnitt sänds varje dag på UR Play samt kl 15 i Kunskapskanalen.


Ett urval av vad UR gör nu:

Temasajt UR Play - Skola hemma, där vi lätt och snabbt guidar till engagerande utbildningsprogram för att underlätta för såväl lärare, elever och föräldrar. Kategoriseringen och tillgängliggörandet av vår programskatt stöder skolarbete på distans. Satsningen är kopplad till den nationella satsningen Skolahemma.se.

I förra veckan började vi sända vårt dagliga tvpodd-program Skola hemma – experternaProgrammet är stöttande, konkret med hög individnytta. Medverkande experter svarar på frågor från såväl föräldrar som lärare. Programmet leds av Maja Åström och Natanael Derwinger.

Redaktionen Nya lärare tar fram material för sociala medier som stöttar lärare i distansundervisning samt Lärarmentorerna som ger sina bästa tips.

Ett specialprogram med fokus på källkritik kring Covid-19 guidar kring desinformation och ryktesspridning för unga åk 7-9. Programmet börjar produceras nu och kommer publicering tre gånger i veckan.

En mängd specialprogram för att sprida kunskap utifrån den fredstida kris som samhället befinner sig i:

Orka plugga producerar klipp med de bästa tipsen för att hemmastudier. I Orka plugga adresseras även källkritik kopplat till Covid-19.
Hjärta och hjärna med Emma Frans har publicerat specialprogrammet ”I krisen”.
Lilla Aktuellt Skola gör inslag för att stötta online-undervisning.
Fatta familjen fokuserar på tips till familjer där barnen har särskilda behov och studerar hemma.
Radioprogrammet När skolan flyttar hem riktar sig specifikt till föräldrar med barn hemma.
Till UR:s kanal Hej Hej Sverige kan nyanlända vända sig med frågor om Covid-19.

Även en ökad frekvens i kommunikationen av relevant innehåll till förskollärare, lärare i alla stadier i grundskolan samt föräldrar, gymnasielärare och folkhögskolan

För intervjuer och kontakt med Sofia Wadensjö Karén, hör gärna av er till Pernilla Angelin på pernilla.angelin@ur.se eller 0708-41 56 00

Ämnen


OM UR

UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället.

www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00

Relaterat material