Gå direkt till innehåll
Liv med autism – sorg, frustration, hopp och förtröstan

Pressmeddelande -

Liv med autism – sorg, frustration, hopp och förtröstan

– Jag bad ofta till Gud: snälla, snälla gör vad du vill med mig bara min dotter är normal, berättar Mimmis mamma Helena. När 3-åriga Mimmi får diagnosen autism med utvecklingsstörning förändras familjens liv för alltid. Med tiden blir Mimmis hyperaktivitet allt svårare att hantera. Efter många rop på hjälp och en kamp för att få rätt stöd blir lösningen till slut att Mimmi flyttar till ett stödboende. Ett smärtsamt men nödvändigt steg. UR:s Liv med autism startar 25 september kl. 22.30 i SVT1.

Liv med autism berättar om barn och ungdomar med olika former av autism och Aspergers syndrom. Du får följa familjer när de vandrar genom utredningar, träningsprogram, skolformer, boendealternativ och möten med läkare, psykologer, pedagoger och assistenter.

Serien skildrar även särskolor, träningsskolor och resursskolor där man anpassat rutiner och skolgång efter de varierande behov barn och ungdomar med autism kan ha. Niondeklassarna i den numera nedläggningshotade Lunaskolan har inga inlärningsproblem men stora svårigheter i det sociala umgänget med andra. Skolans miljö, schemats struktur och alla rutiner anpassas till just dessa hinder.

Både sorg och frustration speglas i programmen, men också hopp och förtröstan. Du möter eldsjälar inom yrket, såsom pedagoger och behandlare, som arbetar hårt för att ge barnen en värdig tillvaro och för att träna dem till ett så självständigt liv som möjligt.

Sakkunniga som professor Christopher Gillberg, som länge bedrivit betydande forskning inom området, och utbildaren, handledaren och författaren Gunilla Gerland som skrivit en självbiografisk bok om sitt liv med Aspergers syndrom medverkar i serien. Likaså psykologen, föreläsaren och utbildaren Bo Hejlskov Elvén, som har stor kunskap om bemötande av personer med problemskapande beteenden och psykologen och psykoterapeuten Christina Renlund, som specialiserat sig på syskonrollen i familjer med autism.

Flera av de medverkande familjerna finns tillgängliga för intervjuer.


AVSNITTSINFORMATION

En blick från Mimmi 25/9
Mimmi är 6 år och har efter många utredningar fått diagnosen autism med
utvecklingsstörning. Programmet berättar om en liten flickas väg genom vård, träningsprogram och institutioner, där olika försök görs för att väcka en slumrande förmåga att göra sig förstådd. Mimmis mamma och pappa berättar i programmet om familjens långa kamp för att få en diagnos, för att få hjälp och avlastning, och för att hitta en förskola och skola som passar Mimmis behov.

Hur ska vi lära oss förstå Kalle? 2/10
För familjen Hjelm är sonen Kalles autistiska beteende en naturlig del av deras
vardag. – Jag störs inte av hans beteende, men jag har förståelse för att andra gör det, säger pappa Fredrik Hjelm. På friskolan Kajan finns all den specialpedagogiska kompetens som Kalle behöver.

Vi har alla autistiska drag 9/10
Lunaskolan erbjuder elever med Aspergers syndrom individuella lösningar som gör att ingen känner sig avvikande. När barnen märker att de för första gången har hamnat i rätt skolform, visar det sig också i resultaten.

Albins väg tillbaka 16/10
Hunden Essie och en flexibel rektor spelar en stor roll i försöket att få skolvägrande Albin att återvända till skolan. Successivt ökas antalet skoltimmar, liksom antalet personer i hans närhet. Och Essie, som ger extra trygghet, finns där så länge Albin behöver henne.

Två själar  – samma patos 23/10
Det är av största vikt att barn med någon grad av autism tidigt erbjuds anpassade skolformer och individuellt stöd. Pedagogerna Ann-Charlotte Lindström och Margareta Lundkvist brinner för arbetet med de allra yngsta barnen. Målet är att ge dem bättre förutsättningar för utveckling av språk och social förmåga.

Se till mig som syskon är 30/10
I familjer där ett barn har autism riktas ofta mest uppmärksamhet mot det barnet och syskonen hamnar lätt i skuggan. Men syskonen behöver också stöd tidigt, egen tid och egen plats i familjen för att inte utveckla psykisk ohälsa.

Tvillingarna Lundholm 6/11
Nils och Axel föds friska, men Nils får i spädbarnsåldern epilepsi och autism. Tillkommande fysiska sjukdomar gör att han får allt svårare att utvecklas och lära sig saker. Trots helt olika förutsättningar står de i dag 19-åriga bröderna varandra mycket nära.

Så nära ett jobb man kan komma 13/11
Vad har livet efter skolan att erbjuda den som har autism? Arbetsgivare är oftast inte generösa med att erbjuda arbete. Daglig verksamhet är då ett alternativ och därigenom kan den som vill prova på ett arbete, även om det sällan leder till mer än praktik. Inom Lidingö kommun finns Ögruppen. Där kan man få arbetslivserfarenhet, praktik och ibland även ett fast jobb inom 19 olika yrkesområden.

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72