Gå direkt till innehåll
Kunskapsdokumentär – Civilisationens kris

Pressmeddelande -

Kunskapsdokumentär – Civilisationens kris

Industrisamhället är ohållbart och dagens civilisationsform kommer inte att överleva 2000-talet. Världskriser som klimatförändringar och finanskriser är symptom på ett samverkande globalt systemfel, det menar den brittiske säkerhetsforskaren och analytikern Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed. I Kunskapsdokumentären Civilisationens kris förklarar han hur kriserna hänger ihop och varför vi kommer att bli tvungna att förändra hela vår syn på mänskligheten, vårt förhållande till miljön och varandra för att överleva.

Onsdag 21 mars kl. 23.00 i SVT2.

Säkerhetsforskaren Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed, verksam vid Institutet för politisk forskning och utveckling i London, tar oss med på en resa där han förklarar sin teori kring sambanden mellan olika globala hot så som klimatförändring, energikris, livsmedelsbrist, finanskris, terrorhot och militarism. Han menar att vi i dagsläget enbart behandlar symptomen av dessa världskriser – samtidigt som läget förvärras.

För att mänskligheten ska överleva måste vi ta tag i de verkliga orsakerna till problemen och Dr Ahmed tror att vi kommer tvingas att frångå de idéer och värderingar som har stått bakom vår strävan efter ständig tillväxt. Jordens resurser är begränsade och det mänskliga välbefinnande kan inte vara förknippat med konsumtion av materiella produkter och ett ständigt förvärvande av materiella varor. Materiella villkor kan inte vara målet i sig, de är enbart verktyg för att nå viktigare värden som rent vatten, utbildning, gemenskap, harmoniskt familjeliv och välbefinnande.

Filmen är baserad på boken A User´s Guide to the Crisis of Civilisation: And How to Save It författad av Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed. Han leder Institutet för politisk forskning och utveckling i London (Institute for Policy Research & Development) ett oberoende tvärvetenskapligt nätverk av forskare som har till syfte att främja jämställdhet, hållbarhet och säkerhet. Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed har publicerat artiklar och skrifter om internationell terrorism, energi, geopolitik och utrikespolitiska strategier. Han har också bland annat arbetat på uppdrag av utredningskommissionen efter 9/11, samt som expertkommentator i tv och radio i Europa och USA.

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72