Gå direkt till innehåll
Film gav fler elever möjlighet att lära vid nationella proven

Pressmeddelande -

Film gav fler elever möjlighet att lära vid nationella proven

Under årets nationella prov i fysik för årskurs 6 användes två filmer från UR:s interaktiva webbplats Fatta katastrofen. Det betyder att 35000 elever under provtillfället fick möjlighet att ta del av fakta genom rörligt bildmaterial, istället för genom text. Den uttalade intentionen med detta var att ge bättre inlärningsmöjlighet för elever med olika lärstilar.

– Proven ska utgå från situationer som eleven känner igen och elever är idag vana att använda olika typer av media för att inhämta information. Att använda film som informationskälla i provet känns därför naturligt. Huvudanledningen till att använda film är att bidra med information till eleverna, som de sedan kan använda för att lösa en uppgift, men också att ge information i annat format än skriven text, säger Karin Bårman, undervisningsråd på Skolverket.

UR:s program Fatta fakta: Vindkraftverk och Fatta fakta: Näring är båda en del av UR:s koncept Fatta katastrofen, en interaktiv webbplats där eleven med hjälp av kunskap i kemi, biologi, fysik och teknik ska rädda nödställda.

– Fattakonceptet är producerat med klassrumsanvändning i fokus. Vi har jobbat i nära samarbete med lärare under hela arbetet för att resultatet skulle bli så användbart som möjligt i NO-undervisningen. Att det har använts i de nationella proven är ju fantastiskt, och ett bevis på att vi landade helt rätt, säger konceptets projektledare Helene Näslund.

Vid provtillfället fick de cirka 35 000 eleverna som i år gjorde provet titta på UR:s material och därefter svara på frågor relaterade till de fakta filmen förmedlat.

– Det här ger tyngd och relevans till det vi gör, i detta fall Fatta. Det ger också tyngd och relevans åt det mediepedagogiska arbetet. Vi har haft en tät dialog med Skolverket och förevisat Fatta samt lyft värdet av att använda rörligt material och då UR:s material som en möjlighet att möta olika lärstilar. Det är verkligen nytänkande och spännande att Skolverket valde att använda Fatta som en faktapresentation för den enskilde eleven att dra slutsatser kring. Även spännande att Skolverket varit tydlig med att intentionen har varit att ge bättre inlärningsmöjlighet till elever med olika lärstilar, säger Helena Dal, tf chef på avdelningen för Marknad och pedagogik på UR.

Filmen om vindkraft användes i själva provet, medan Fatta fakta: Näring var en del av den förberedande testdelen.


Ämnen

Kategorier


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00