Gå direkt till innehåll
Direktsänd debatt om skolans framtid

Pressmeddelande -

Direktsänd debatt om skolans framtid

Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt, visar Skolverkets lägesrapport 2013. Skolfrågan diskuteras i riksdagen 19 juni. I samband med det leder Isabella Grybe och Natanael Derwinger en timmes direktsänd debatt om nuläget i den svenska skolan. Medverkar gör bland andra Ibrahim Baylan (S), Tomas Tobé (M) och Eva-Lis Sirén. Debatten sänds onsdagen den 19 juni kl. 20.00 i Kunskapskanalen.

Skolan är ständigt föremål för debatter och utspel, inte minst under våren 2013. Skolverkets lägesrapport visar att den samlade bilden av resultaten i den svenska skolan är oroväckande. För att den negativa resultatutvecklingen ska vända krävs bland annat att alla skolor och utbildningar håller hög kvalitet. På morgonen den 19 juni hålls aktuell debatt i riskdagen om läget i den svenska skolan. På kvällen samma dag följs detta upp i Världens bästa skitskola – debatt som diskuterar de avgörande frågorna för skolans framtid. Vilka är orsakerna till att skillnaden mellan skolor med bra och dåliga resultat fortsätter att öka? Vad spelar det fria skolvalet för roll? Varför är skillnaden mellan hur kommunerna fördelar resurser till skolan så stor? Och hur ska lärarnas status höjas? 

Enligt Skolverkets rapport måste skolan utvecklas så att alla barn, oberoende av bakgrund och vilken skola de går i, får stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Olikheter i elevers olika förutsättningar ska vägas upp av skolan. Sjunkande kunskapsresultat, segregation, lärarlegitimation, arbetssituationen för lärarna, vinstuttag i skolan och likvärdig betygssättning är några av de problemområden som Skolverket pekar ut.

Vad säger politikerna? Skolforskare? Lärarna? Alla har en åsikt om hur skolan ska bli bättre – kan de komma överens så att alla elever i Sverige får en bra utbildning och når målen?

I debatten deltar bland andra Ibrahim Baylan (S), Skolpolitisk talesperson, Per Kornhall, Skolutvecklare Upplands Väsby, Tomas Tobé (M), Ordförande utbildningsutskottet, Lina Axelsson Kihlblom, Rektor Ronnaskolan, Eva-Lis Sirén, Ordförande Lärarförbundet, Mikaela Valtersson, Ordförande Friskolornas riksförbund och Freddy Grip, Ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Direkt efter Väldens bästa skitskola – debatt kan du även se riksdagsdebatten om läget i den svenska skolan i Kunskapskanalen kl. 21.00.

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72