Gå direkt till innehåll
Polisen Nadim Ghazale, författaren, programledaren och skådespelaren Clara Henry och sportjournalisten Johanna Frändén. Foto: Karin Alfredsson/UR.
Polisen Nadim Ghazale, författaren, programledaren och skådespelaren Clara Henry och sportjournalisten Johanna Frändén. Foto: Karin Alfredsson/UR.

Pressmeddelande -

Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale tar sig an skrivglappet

Unga kan behöva stöd i sitt skrivande – det har visat sig i UR:s serie Skrivutmaningen och i två undersökningar bland chefer och högskolelärare som UR:s dokumentär Skrivglappet presenterade tidigare i höst. Nu erbjuder UR alla sjundeklassare att träna upp sitt skrivande med författaren, programledaren och skådespelaren Clara Henry, sportjournalisten Johanna Frändén och polisen Nadim Ghazale genom aktiviteten Tio sätt att träna skrivstyrka. En aktivitet för att motivera eleverna och bidra till att öka deras skrivförmåga. Genom att delta får klasserna också chansen till ett inspirerande besök av trion på sin skola.

– För mig har skrivande haft stor betydelse, både privat och i jobbet. Det har gett mig möjligheten att jobba med manus och formuleringar, men också hjälpt mig att sätta ord på mina känslor som jag inte alltid kunnat hitta i tal. Att skriva bra är för mig att bli en bättre, mer fri version av sig själv, säger Clara Henry.

Aktiviteten som består av tio utmaningar i skrivande finns på UR.se/skrivstyrka och anmälan är öppen fram till 12 november. Utmaningarna görs tillsammans med läraren som sedan skickar in en berättelse om arbetet till UR – och i och med detta tävlar man alltså om ett besök av Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale. Förebilderna, som alla arbetar med skrivande, utmanar eleverna bland annat i att skriva objektivt, få till en röd tråd i texten, föra ett resonemang, skriva nyanserat och använda de och dem på rätt sätt. För att det ska bli roligare att träna är innehållet knutet till trions yrken, och satt i sammanhang som eleverna kan relatera till.

– Jag älskar effekten det skrivna ordet kan ha, för att inte tala om lyckan att få till en riktigt bra formulering. Jag ville vara med i UR:s projekt och göra mitt för att värna om att nästa generation också lär sig skriva korrekt. Och för att det ska bli lustfyllt är det viktigt att börja i deras egen ände, med ämnen som engagerar trettonåringar på riktigt, säger Johanna Frändén.

Utmaningarna är kopplade till UR:s tv-serie Skrivutmaningen och de konkreta färdighetsprogrammen i Skrivjouren, som fungerar som stöd för att utveckla och träna skrivförmågan.

– När vi intervjuade elever och lärare på högstadiet blev det tydligt att det där med formellt skrivande knappast var något som elever gick igång på – eller kände sig särskilt säkra på. Samtidigt såg vi att om skrivandet knöt an till ett ämne man är intresserad av eller kändes verklighetsanknutet på något sätt, då väcktes motivationen hos eleverna. Med Tio sätt att träna skrivstyrka hoppas jag att vi har gjort en aktivitet som passar alla elever i klassrummet, som alla kan ta del av och göra utifrån sina drivkrafter och sina förutsättningar. I slutändan hoppas jag att riktigt många sjundeklassare får öva och öka sin skrivstyrka med hjälp av utmaningarna. Alla kan bli bättre på att skriva formellt, säger Linnéa Hallgren, UR:s projektledare för aktiviteten.

Tidigare i höst presenterades två undersökningar om ungas skrivförmåga i UR:s dokumentär Skrivglappet. I dessa tillfrågades chefer och högskolelärare hur de ser på ungas färdigheter i skrivande. Nära hälften av Sveriges chefer (47%) uppgav att de minst en gång valt bort unga personer i en rekrytering på grund av att den sökande haft bristande förmåga att uttrycka sig i skrift. Och nästan hälften (46%) av universitets- och högskolelärarna som svarade bedömde deras unga studenters förmåga att uttrycka sig i skrift som generellt dålig.

– Att få chansen att vara med och inspirera ungdomar till något så viktigt som skrivande, som alltid varit både betydelsefullt och väsentligt för mig, är både smickrande och självklart. Goda exempel i samhället måste lyftas fram och i det här fallet blir jag ett av de goda exempel där skrivandet hjälpt väldigt mycket. Så det var inget att tveka om, säger Nadim Ghazale.

Tävlingen vänder sig till sjundeklassare, men alla årskurser är välkomna att arbeta med materialet.

UR SATSAR PÅ ATT BIDRA TILL ATT STÄRKA UNGAS SKRIVFÖRMÅGA
För att hjälpa elever på högstadiet att stärka sin skrivförmåga har UR producerat serierna Skrivutmaningen och Skrivjouren. Vi har även gjort dokumentären Skrivglappet för att uppmärksamma den samhällsutmaning som bristande skrivförmåga kan innebära för ungas framtid. Det lärarfortbildande Lärlabbet tar upp skrivandet i skolan, och hur man som lärare undervisar för att förbättra skrivförmågan hos eleverna. Alla programmen finns på UR Play.se.

OM UNDERSÖKNINGARNA
Undersökningarna genomfördes av Novus på uppdrag av UR i december 2019 och januari 2020. I chefsundersökningen svarade drygt 1000 chefer. I universitet- och högskoleundersökningen svarade strax över 500 universitets- och högskolelärare. Mer om undersökningarna och hur de gjorts kan du ta del av i tidigare pressmeddelande.

Ämnen


OM UR

UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället.

www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00