Följ UR - Sveriges Utbildningsradio AB

Styrelserna i Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Nyhet   •   Mar 16, 2012 11:21 CET

Eva Swartz Grimaldi, Lisa Lindström och Lena Larsson blir nya ledamöter i styrelserna för SVT, UR respektive SR. 

 – Vi är glada att dessa tre mediaproffs har accepterat att träda in i styrelserna. Ägarstiftelsen vill med dessa inval ytterligare stärka styrelsernas kunskap om den föränderliga medievärld där public service-företagen verkar, säger stiftelsens ordförande Ove Joanson. 

– Det enda felet jag kan se med styrelsesammansättningen är en viss brist på manliga ledamöter, men stiftelsen vill enbart se till kompetens och avstod därför från att kvotera in fler män, säger Ove Joanson.           

Förvaltningsstiftelsen är ägare till de tre programbolagen SVT, SR och UR och har nu nominerat styrelseledamöter i bolagen. Eftersom Förvaltningsstiftelsen äger samtliga aktier i bolagen, kommer de nominerade också att utses till ledamöter i styrelserna vid bolagens årsstämmor den 26 mars 2012. Alla ledamöter utses för ett år.

Sedan förra året har bolagsordningarna ändrats så att den verkställande direktören i resp. bolag inte längre är självskriven ledamot i bolagsstyrelsen. Alla de tre verkställande direktörerna väljs i stället in i styrelsen för resp. bolag.

Sveriges Radio AB

Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Tommy Adamsson, Fredrik Ahlkvist, John Brattmyhr, Agneta Dreber, Birgitta Johansson-Hedberg, Anna Omstedt Lindgren och Soraya Post samt nyval av Lena Larsson. I enlighet med vad som angetts ovan väljs även verkställande direktören Mats Svegfors in i styrelsen. Förvaltningsstiftelsen föreslår att Agneta Dreber ska kvarstå som styrelsens ordförande.

Lena Larsson är VD för mediabolaget Promedia, som bl.a. äger 14 dagstidningar i Mellansverige. Hon har tidigare varit VD för Värmlands Folkblad och universitetsdirektör vid Karlstads universitet.

Sveriges Television AB

Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Kerstin Alnebratt, Maria Arnholm, Astrid Assefa, Lars Burman, Anna-Karin Celsing, Maria Hamrefors och Göran Johnsson samt nyval av Eva Swartz Grimaldi. I enlighet med vad som ovan angetts väljs även verkställande direktören Eva Hamilton in i styrelsen. Förvaltningsstiftelsen föreslår att Göran Johnsson ska kvarstå som styrelsens ordförande.

Eva Swartz Grimaldi är VD för Natur och Kultur. Hon har tidigare bl.a. varit programdirektör vid TV4 och VD för produktionsbolaget Meter.

 

Sveriges Utbildningsradio AB

Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Per Eriksson, Elisabeth Fridsäll-Emilsson, Lars Leijonborg, Leif Linde, Oscar Pripp, Catharina Rosencrantz och Anna-Britta Åkerlind samt nyval av Lisa Lindström. I enlighet med vad som ovan angetts väljs även verkställande direktören Erik Fichtelius in i styrelsen. Förvaltningsstiftelsen föreslår att Lars Leijonborg ska kvarstå som styrelsens ordförande.

Lisa Lindström är VD för den digitala designbyrån Doberman och bl.a. styrelseledamot i Nobel Media.

Frågor besvaras av förvaltningsstiftelsens ordförande Ove Joanson, 070 590 3158.