Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förtroendet och användning av UR ökar

Nästan 3 av 4 anser att UR är värt pengarna, streamingstarterna för UR:s program ökar med 19 procent och förtroendet för UR ökar såväl bland lärare som allmänheten.

I dag lämnar UR in sin Public service-redovisning till Kulturdepartementet och Granskningsnämnden. – Att såväl användandet som förtroendet för UR ökar är givetvis både glädjande och av yttersta vikt inför vårt fortsatta arbete, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för UR.

Kännedomen om UR är fortsatt hög, såväl bland allmänheten som bland lärare. Glädjande är också att andelen som är positivt inställda till UR ökar. När det gäller trovärdighet, relevans och användbarhet ökar värdena såväl bland lärare som allmänhet. UR som del av public service har alltså höga och stigande förtroendesiffror, trots att inställningen till public service generellt under 2018 är mer negativ än tidigare.

– Genom vårt rika, varierade och högkvalitativa programutbud har UR en unik möjlighet att skapa förutsättningar för ett demokratiskt, fritt och hållbart samhälle. Vi börjar med program för förskolebarnen och fortsätter därefter med utbud för ett livslångt, lustfyllt lärande. Glädjande nog ökade användandet av UR:s utbud kraftigt under året, framför allt på de digitala plattformarna. Detta kommer i förlängningen hela vårt demokratiska samhälle till gagn, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för UR.

Det totala antalet streamingstarter för UR:s radio- och tv-program ökade med 19 procent jämfört med 2017. Detta som en följd av att UR under 2018 har utvecklat flera olika sätt att nå användarna. Nya medievanor och digitaliseringen ställer än större krav på att bygga relationer med användarna. Det är därför viktigt för UR att visa för Granskningsnämnden och andra instanser att när UR finns på de plattformar där användarna finns så hittar de och använder vårt utbud. UR är en digital kanal för kunskap och lärande och vill vara det självklara valet för användarna.

2018 är näst sista året i nuvarande tillståndsperiod och därför är PS-redovisningen även ett dokument som pekar framåt mot nästa tillståndsperiod och vad UR kan och vill göra för att utveckla verksamheten och programutbudet.

–När vi nu närmar oss slutet av den här tillståndsperioden är det härligt att notera hur UR medvetet satsat på de utbildningsprogram som ger mest effekt för lärandet. Vi står väl rustade för att fortsätta uppdraget att utveckla och vidga utbildningsutbudet även efter 2020, säger Cecilia Roos, strategichef på UR.

Public service-redovisningen är UR:s svar på hur vi har levt upp till villkoren i sändningstillstånd och anslagsvillkor. PS-redovisningen ger en bild av det som är unikt för UR, kombinationen av publicistiskt oberoende och pedagogiskt berättande. Ramen för verksamheten är sändningstillståndet som slår fast att UR har i uppdrag att producera och sända ett programutbud som förstärker, breddar och kompletterar andras utbildningsinsatser. Dessutom ska UR producera och sända folkbildande program.

2018 i siffror

 • UR ökade sin sändningsvolym i samtliga tv-kanaler förutom Barnkanalen.
 • UR sände totalt 396 timmar i traditionell radio och 3 492 timmar i tv, det vill säga totalt 3 888 timmar. Dessutom publicerade UR 64,6 timmar (284 program) bara på webben.
 • UR sände under 2018 2 978 nyproducerade radio- och tv-program.
 • Totala antalet streamingstarter för UR:s radio- och tv-program ökade med 19 procent jämfört med 2017.
 • Antalet streamingstarter av radioprogram uppgick till 1 miljon (UR Skola och UR Play), vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med 2017.
 • Antalet streamingstarter av tv-program uppgick till cirka 11,5 miljoner, en ökning med 19 procent jämfört med 2017.
 • Volymen av sända nationella minoritetsspråksprogram var 132 timmar, en ökning med 76 procent sedan 2013.
 • 80 procent av barn i åldern 8–15 hade sett program från UR.
 • 75 procent av landets lärare använder UR:s utbud årligen.
 • 75 procent av lärarna upplever att UR:s utbud bidrar i deras elevers lärande.
 • 72 procent av landets 11–15-åringar anser att ”UR har program som jag lär mig saker av.”
 • 84 procent av lärarna såg UR som en trovärdig aktör, 77 procent ansåg att UR:s program är användbara och 76 procent att programmen är relevanta.
 • 84 procent av lärarna ville rekommendera UR:s utbud till en kollega.
 • 70 procent av lärarna ansåg att UR:s utbud speglar hela befolkningen.
 • 63 procent av lärarna och 56 procent av allmänheten ansåg att UR hade ett mycket/ganska stort värde för samhället i stort.
 • 70 % av allmänheten anser att UR är värt pengarna bolaget får från radio- och tv-avgiften.

Bakgrund

UR ska enligt anslagsvillkoren årligen återrapportera sin verksamhet i en public service-redovisning. Kulturdepartementet och Granskningsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv gör sedan en bedömning av hur UR har fullgjort sitt uppdrag. De senaste åren har UR tillsammans med Sveriges Radio och SVT arbetat fram en gemensam struktur på public service-redovisningen. 

Har du frågor rörande UR:s public service-redovisning kontakta:

Mette Hultgren på 076-899 64 35 eller mette.hultgren@ur.se  

Ämnen

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00