Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Kommentar till Fokus – Synvinkel 21-27 oktober 2016

Kommentar till Fokus – Synvinkel 21-27 oktober 2016

Under Fokus helt nya vinjett, Synvinkel, tar vi del av en persons egen upplevelse av UR:s arbete med att utveckla det speglingsuppdrag som finns framskrivet i uppdraget för verksamheten. Det finns många och, kan jag konstatera, väldigt olika uppfattningar om detta och alla har självklart rätt till sin egen.

På UR tar vi speglingsuppdraget på allvar. Alla ska kunna känna igen sig i UR:s utbud och det ska spegla hela landet, för alla. Vi prövar nya och olika infallsvinklar, utvärderar och lär. Ibland når vi inte ända fram. Men vi ger inte upp.

I våra samtal på UR möts en stor bredd av åsikter, erfarenheter och kompetenser. Och det är så tydligt att det är just genom dialog som vi själva kan växa som individer och därigenom samhället i stort. Lika tydligt är att dialogen måste ske med respekt och ödmjukhet för varandras både person och kompetens. Jag kan bara konstatera att vi jobbat länge med detta på UR, men att vi gjort det för lite och behöver göra mer. Det finns inga genvägar.

Fokus prövar nu en ny vinjett, Synvinkel, i syfte att ge plats åt mer personliga texter, som Johan Hakelius själv skriver i programförklaringen. Det första exemplet blev en helt egen personlig betraktelse av en före detta medarbetares upplevelser av ett utvecklingsarbete i sitt företag som han tydligt inte sympatiserar med. Det känns då naturligt att Fokus ger samma utrymme för i varje fall en ytterligare personlig text med en annan synvinkel på samma fråga. Det finns många medarbetare på UR som gärna delar.

Per Bergkrantz, vice vd UR

Ämnen

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00