Följ UR - Sveriges Utbildningsradio AB

Användningen och uppskattningen av UR:s utbud ökar

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2014 14:06 CET

UR har lämnat in public service-redovisningen för 2013. UR behövs och gör nytta för samhället, skriver UR:s vd Erik Fichtelius i förordet. UR:s utbildningsprogram är unika med tilltal och gestaltning som bidrar till känsla, förståelse och insikt.
  
I redovisningen framgår bredden i UR:s utbud, hur utbudet svarar mot olika utbildningsbehov och hur det stärkt elever, studenter, lärare och folkbildare under året.

Användningen av UR:s program fortsätter att öka. När vi undersöker lärares och pedagogers användning och uppskattning av UR:s material ökar de positiva omdömena på alla områden under 2013. Pedagogerna är i stigande grad nöjda med UR:s utbud, liksom med programkvalitet och tillgänglighet. Användarna uppskattar påtagligt det UR gör.

– Streamingstarterna på UR.se och UR Play ökade med i snitt 83 % under 2013, säger Erik Fichtelius stolt. Det är en mycket hög siffra, nästan en fördubbling på ett år. Det innebär att landets alla elever, studenter och pedagoger, liksom en kunskapssökande allmänhet uppskattar och tar del av vårt utbud.

Den kunskapslinje regering och riksdag i bred blocköverskridande enighet valt för public service innebär ett förstärkt uppdrag till UR. I arbetet inför proposition och riksdagsbeslut för ett nytt sändningstillstånd har UR fått ett starkt uttalat stöd för sin verksamhet från det samlade utbildningsväsendet och minoritetsorganisationer. Det tydliggör UR:s unika uppdrag inom public service att ansvara för att producera och sprida utbildningsprogram.

Livet i Bokstavslandet som ingår i UR:s läs- och skrivsatsning blev snabbt en succé bland sexåringar och på skolor runtom i landet. Genom att ljuda, rimma och kasta om bokstäver till riktiga ord bjuder tv-serien på en lärande lek för alla barn som ska eller precis har knäckt läskoden. Programmen föregås av tre års pedagogiskt utvecklingsarbete och svarar mot ett starkt behov i skolan. Ett utmärkt exempel på en framgångsrik UR-produktion.

UR sätter fokus på barn, elever, studenter, lärare och alla som vill lära. Kunskap och bildning behövs för individens möjligheter att forma sitt liv, för gemenskap och delaktighet i samhället.

– Utmaningarna för det svenska utbildningsväsendet är väl kända, konstaterar Erik Fichtelius. Ingen enskild åtgärd kan erbjuda en lösning. Men det finns gedigen empiri som visar att ljud och rörlig bild är ett stöd i lärandet. UR:s uppdrag som producent av kunskapsmaterial som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör bidrar till att vända utvecklingen. UR är en del av utvecklingen, och erbjuder ett pedagogiskt kvalitetssäkrat material för hela det svenska utbildningsväsendet.

UR:s unika uppdrag och 50 miljoner kronor i en årlig nivåhöjande anslagsökning kommer att möjliggöra att stärka utbildningsutbudet ytterligare, och dessutom göra det lätt tillgängligt för alla på nätet. Enligt UR:s uppdrag och sändningstillståndet för åren 2014-2019 ska UR vidga och utveckla utbildningsutbudet. Studieförbund och folkhögskolor är ett nytt särskilt utbildningsområde. UR ska även fortsätta att tillhandahålla ett utbud av allmänt folkbildande program. Det nya sändningstillståndet innehåller också ett utvidgat uppdrag att spegla hela landet där den mångfald som finns i befolkningen inkluderas.

 

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se